OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER

Tekmovanje v gasilski orientaciji 2015 – zbor sodnikov

05.05.2015

Zbor sodnikov in tekmovalnega odbora je v soboto 09.05.2015 ob 7:50 uri v gasilskem domu v Pobegih.

Sodniki:

  • Boris Jerebica  –  vaja z vedrovko + postavitev orodja
  • Kristina Abram  –  štafetno vezanje vozlov + štafetna navezava orodja
  • Iztok Umer  –  praktične vaje iz orientacije
  • Matjaž Šturman  –  topografski znaki
  • Srečko Krušič  –  hitrostno zvijanje cevi
  • Andrej Kompara  –  štafetno spajanje cevi na trojak
  • Fabio Pucer  –  v napad