OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER

Tekmovanje tovariša MATEVŽA HACETA

14.09.2013

Obalno-Kraški regijski svet
r a z p i s u j e
v počastitev spomina na dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije,
regijsko tekmovanje tovariša MATEVŽA HACETA v letu 2013, ki bo 19.10.2013
na območju GZ Postojna (točno lokacijo in uro bomo sporočili naknadno)

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:

1.
a) Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več
b) Člani A – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več
c) Članice B – starost vsake tekmovalke: 30 let in več
d) Člani B – starost vsakega tekmovalca: 30 let in več
– taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 174)
– teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 285; vprašanja za člane in članice – letnik 2013)
– vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 281)

2.
a) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let
b) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
– vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 248)
– vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 268)

Regijskega gasilskega tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalne enote  članov A, članic A, članov B,
članic B,  starejših gasilcev in starejših gasilk,  ki  so  na  tekmovanjih  gasilskih  zvez  dosegle  prva  tri
mesta.
Državnega memorialnega tekmovanja v letu 2014 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote  starejših
gasilcev in starejših gasilk, ki so na regijskih tekmovanjih dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote
članov A, članic A, članov B, članic B,  ki so na regijskih tekmovanjih dosegle prvi dve mesti.

Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih A
in članicah A, ki dopolnjujejo 16 let na dan tekmovanja.
Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije
članov in starejših gasilcev.
Članice lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na leta pa
se jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških.

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij.

Preverjanje podatkov o članih bo na regijskem  gasilskem  tekmovanju  potekalo  iz  baze  Vulkan,  zato
morajo biti člani tekmovalnih desetin vpisani v Vulkan in imeti izdane gasilske izkaznice.

Za sodelovanje na članskih tekmovanjih je za kategorije članov A, članic A, članov B, članic B,
starejših gasilcev in starejših gasilk obvezna GASILSKA IZKAZNICA.

Z gasilskimi pozdravi!