OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER

Razpis za regijsko tekmovanje tovariša MATEVŽA HACETA

05.09.2013

Obalno-Kraški regijski svet

r a z p i s u j e

v počastitev spomina na dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije,

regijsko tekmovanje tovariša MATEVŽA HACETA v letu 2013, ki bo 12.10.2013 na parkirišču Transport Ilirska Bistrica s pričetkom ob 9:00 uri.

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:

1.

a)      pionirke od 7 do 11 let

b)      pionirji od 7 do 11 let

–          vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 35)

–          štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 52)

–          vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 278)

2.

a)      mladinke od 12 do 16 let

b)      mladinci od 12 do 16 let

–          mokra vaja s hidrantom (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 96)

–          teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2013)

–          vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 281)

 

Razpis MH mladina 2013