OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER

Tekmoavanje OGZ Koper v gasilski orientaciji 2015

28.04.2015

Na osnovi programa dela Mladinske komisije Obalne gasilske zveze Koper za leto 2015 organiziramo:

 

TEKMOVANJE OGZ KOPER V GASILSKI ORIENTACIJI “2015”

2. TEKMOVANJE PIONIRJEV IN MLADINCEV TER

GASILCEV PRIPRAVNIKOV

ki bo v soboto, 9. maja 2015, ob 9.00

v organizaciji PGD Pobegi – Čežarji

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*)

  • kategorija PIONIRJI (ekipa fantov ali mešano) – od 7 do 11 let; (letniki 2004 – 2008; GŠTD, 2013)
  • kategorija PIONIRKE – od 7 do 11 let; (letniki 2004 – 2008; GŠTD, 2013)
  • kategorija MLADINCI (ekipa fantov ali mešano) – od 12 do 16 let; (letniki 1999 – 2003; GŠTD, 2013)
  • kategorija MLADINKE – od 12 do 16 let; (letniki 1999 – 2003; GŠTD, 2013)
  • kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI (ekipa fantov ali mešano) – od 16 do 18 let; (letniki 1997 – 1999; GŠTD, 2013)
  • kategorija GASILKE PRIPRAVNICE – od 16 do 18 let; (letniki 1997 – 1999; GŠTD, 2013)

 

Tekmoval-ci/ke letnika 1999 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladin-cev/k ali gasil-cev/k pripravni-kov/c.

*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kategorijo!

Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v programu Vulkan. Šteje se leto rojstva.

 

RAZPIS ORIENTACIJA OGZ 2015