OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER

Razpis za letovanje gasilske mladine

03.06.2014

Gasilska zveza Slovenije iz sredstev gasilske doplačilne znamke iz leta 2011 in 2012 razpisuje letovanja in taborjenja gasilske mladine v letu 2014.

Letovanja in taborjenja bo Gasilska zveza Slovenije razpisovala v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Če v letošnjem letu za te namene ne bomo porabili sredstev, bomo razpis ponovili tudi v prihodnjem letu.

V letu 2014 bomo sofinancirali tudi letovanja in taborjenja, ki so jih posamezna društva ali gasilske zveze oz. regije organizirali v lastni režiji, in sicer na podlagi jesenskega razpisa.

Udeleženci upravičeni do sofinanciranja GZS: mladi gasilci v starosti od 7. do 16. leta (letniki 1998 – 2007), ki aktivno delajo v prostovoljnih gasilskih društvih.

 

RAZPIS ZA LETOVANJE IN TABORJENJE GASILSKE MLADINE V LETU 2014

 

PRIJAVNICA ZA LETOVANJE