OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER

13.12.2012

Kandidacijski postopek za volitve na skupščini OGZ Koper 2013

Dopis PGD -kandacijski postopek …

Preberi več